آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران

آخرین وضعیت سرعت اینترنت در ایران

سئو مئو: میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران در ماه آگوست سال جاری میلادی، ۲۸.۴۹ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱۰.۱۴ مگابیت بر ثانیه است که رتبه ایران را به ۶۹ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، سرعت اینترنت یکی از عامل های کیفی خدمات اینترنتی به حساب می آید و البته این روزها به یکی از مهم ترین دغدغه های کاربران اینترنتی تبدیل گشته است. وبسایت Speedtest شاخصهای جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می کند.

طبق آخرین آمار منتشرشده در اسپیدتست، تا ماه آگوست سال ۲۰۲۲، میانه جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۳۰.۷۹ مگابیت برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۸.۶۲ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۲۹ میلی ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت هم میانه جهانی سرعت دانلود، ۶۹.۱۴ مگابیت برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود ۲۹.۰۹ مگابیت برثانیه و تاخیر ۱۰ میلی ثانیه است.

این در حالی است که در ماه جولای سال ۲۰۲۲ میانه جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل ۳۰.۷۸ مگابیت برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل ۸.۵۵ مگابیت برثانیه و تاخیر ۲۹ میلی ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت هم میانه جهانی سرعت دانلود، ۶۷.۲۵ مگابیت برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود ۲۸.۵۰ مگابیت برثانیه و تاخیر ۱۰ میلی ثانیه بود.

رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان در ماه آگوست ۲۰۲۲، به ترتیب به نروژ(۱۲۲.۷۷ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی(۱۱۸.۴۲ مگابیت برثانی)، قطر (۱۱۴.۲۸ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۱۲.۲۶ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۰۳.۵۰ مگابیت برثانیه) متعلق می باشد.

همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن باند ثابت در جهان، به ترتیب به سنگاپور (۲۱۹.۰۱ مگابیت برثانیه)، شیلی (۲۱۱.۴۳ مگابیت برثانیه)، تایلند (۱۸۸.۷۵ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ(۱۷۹.۵۸ مگابیت برثانیه) و چین (۱۷۸.۷۳ مگابیت برثانیه) متعلق می باشد.

میانه سرعت اینترنت در ایران

در حال حاضر میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۸.۴۰ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۰.۱۴ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۰ میلی ثانیه است که رتبه ایران را به ۶۹ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است.

این درحالی است که در ماه جولای سالجاری که میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۷.۷۴ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۰.۰۰ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۰ میلی ثانیه بوده که رتبه ایران را به ۷۰ از میان ۱۴۰ کشور رسانده بود.

براساس این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از میانمار و مراکش سریع تر و از ترکیه و مونتگرو کندتر است.

در حوزه اینترنت ثابت هم میانه سرعت دانلود در ایران، ۱۰.۲ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۵۲ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۹ میلی ثانیه است که رتبه ایران را به ۱۴۷ از میان ۱۸۲ کشور می رساند.

این درحالی است که در جولای ۲۰۲۲، در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت دانلود در ایران، ۱۰.۲۳ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱.۶۱ مگابیت برثانیه و تاخیر ۲۹ میلی ثانیه بود و ایران در رتبه ۱۴۵ از میان ۱۸۲ کشور قرار داشت.

همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران هم اکنون از اوگاندا و کنگو سریع تر و از میکرونزی و پاکستان کندتر است.

منبع: