رئیس سازمان فضایی با سئو مئو مطرح كرد؛ برنامه سازمان فضایی برای پرتاب ماهواره های ۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرمی

رئیس سازمان فضایی با سئو مئو مطرح كرد؛ برنامه سازمان فضایی برای پرتاب ماهواره های ۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرمی

سئو مئو: رییس سازمان فضایی از برنامه سازمان فضایی برای پرتاب ماهواره های 100 تا 500 کیلوگرمی تا 4 سال آینده آگاهی داد.

حسن سالاریه در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که برنامه های سازمان برای قراردادن ماهواره های ۱۰۰ کیلویی در مدار تا آخر سال چیست و آیا پرتاب های آینده هم با کمک سایوز خواهد بود یا پرتابگر ایرانی، اظهار داشت: در بحث پرتاب گر ایرانی و بومی تا آخر سال پیش بینی ما این است که به مدار ۵۰۰ کیلومتری در وزن ۱۰۰ کیلوگرمی می رسیم و این برنامه ادامه پیدا می کند و سال بعد انشاالله در وزن ۲۰۰ کیلوگرم پرتاب خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: پس از ۴ سال به پرتابهای ۵۰۰ کیلوگرم خواهیم رسید.
رئیس سازمان فضایی ایران ضمن اشاره به این که در این رابطه برنامه مدون و مشخصی داریم و تست های مختلفی در حال انجام می باشد، اضافه کرد: خیلی از ماهواره هایی که در ایران ایجاد می شود، چون وزنش پایین است توسط پرتاب گر ایرانی قابل پرتاب و قابل ارسال به فضا است و امکان مدارگذاری را دارد.
سالاریه افزود: البته این شرایط نافی این مساله نیست که ما از پرتاب گر خارجی استفاده نکنیم؛ چونکه باتوجه به افزایش ساخت ماهواره های گوناگون داخلی و این که ممکنست بهر دلیلی ظرفیت پرتاب گر داخلی ما اجازه ندهد که بطورمثال همه ماهواره ها را در یکسال مدارگذاری نماییم، ممکنست به پرتاب گر خارجی نیز نیاز داشته باشیم.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگر همکاری ایران با کشور روسیه ادامه پیدا کند، می توانیم امیدوار باشیم که ماهواره های داخلی که توسط پرتاب گره ای داخلی ما اشباع شده و قابل پرداخت در مدار نیست، از پرتاب گره ای خارجی مثل پرتابگرهای روسیه استفاده نماییم.

منبع: