کد متلب تشخیص چهره

کد متلب تشخیص چهره

تشخیص و ردیابی اشیاء در بسیاری از برنامه های بینایی کامپیوتر، مانند تشخیص حرکت، ایمنی خودرو و نظارت از اهمیت بالایی برخوردار است.

تشخیص و ردیابی اشیاء در بسیاری از برنامه های بینایی کامپیوتر، مانند تشخیص حرکت، ایمنی خودرو و نظارت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطلب تشخیص چهره با استفاده از سیستم نرم افزار MATLAB ارائه شده است و این برنامه علاوه بر صورت انسان قابلیت تشخیص چشم و بالا تنه یک فرد را نیز دارد.
تشخیص چهره یک کار آسان و ساده برای انسان است، اما برای کامپیوتر خیلی ساده نیست. تشخیص چهره به دلیل تغییرات بزرگ درون گروهی ناشی از تغییرات پیدایش صورت، روشنایی و جلوه، پیچیده ترین و چالش برانگیزترین مشکل در زمینه بینایی کامپیوتری، تلقی شده است. چنین تغییراتی منجر به توزیع صورت می شود تا در هر فضایی که خطی به فضای تصویر اصلی باشد، بسیار غیر خطی و پیچیده شود.

جهت مشاهده کامل این محتوا، به منبع ذکر شده در سایت حامی ورکس به لینک زیر مراجعه کنید:

https://hamiworks.com/blog/face-detection-using-matlab