سخنگوی وزارت صمت: تمام خدمات قابل عرضه در درگاه یکپارچه خدمات تجمیع می شود

سخنگوی وزارت صمت: تمام خدمات قابل عرضه در درگاه یکپارچه خدمات تجمیع می شود

سئو مئو: به گزارش سئو مئو، سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: حدود ۲۲۰ خدمت اصلی در مجموعه وزارت صمت و نهادها و شرکتهای تابعه توسط بیشتر از ۲۰ سامانه عرضه می شود که همه خدمات بزودی از راه درگاه یکپارچه خدمت عرضه می شود.

به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، امید قالیباف اظهار داشت: تابحال ۱۹۰ خدمت از ۲۲۰ خدمت در درگاه یکپارچه خدمت بارگذاری و فعال گشته است و با دستور وزیر خدمات باقی مانده هم فعال خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت هدف از ایجاد درگاه یکپارچه خدمات را روان سازی و تسریع در عرضه خدماتی نظیر انواع مجوزها، مشوق ها و راهنمایی های مورد نیاز تولیدکنندگان و همینطور پاسخگویی و پیگیری به تمام سوالات و ابهامات ذکر کرد.
قالیباف اظهار داشت: بزودی در چارچوب گزارش های راهنما، مجموعه نکات مفید و پرکاربرد در زمینه های صنعت، معدن و بازرگانی خارجی و داخلی منتشر و در اختیار فعالان و مردم قرار می گیرد.

منبع: