وزیر ارتباطات خبرداد؛ اتصال 95درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات تا آخر سال

وزیر ارتباطات خبرداد؛ اتصال 95درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات تا آخر سال

به گزارش سئو مئو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: پیش بینی شده اتصال روستاهای بیش از 20 خانوار تا آخر سال به 95 درصد برسد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، عیسی زارع پور، در حاشیه جلسه کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سیلاب به زیرساخت های ارتباطاتی لطمه رسانده بود که اکنون با تلاش شبانه روزی ارتباطات در سراسر کشور به شکل پایدار برقرار است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۱۹۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات از شروع دولت سیزدهم تا کنون آگاهی داد. وی اظهار داشت: در ابتدای دولت ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل بودند و الان نزدیک ۸۸ درصد روستاها به این شبکه متصل هستند. زارع پور اشاره کرد: پیش بینی شده اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا آخر سال به ۹۵ درصد برسد. همین طور مقرر است تا هفته دولت سال بعد کل روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل نماییم.

منبع: