تحقیقات جنایی در مورد حذف پیامک های حمله به کنگره آمریکا

تحقیقات جنایی در مورد حذف پیامک های حمله به کنگره آمریکا

سئو مئو: وزارت امنیت داخلی آمریکا می خواهد از یکی از زیرمجموعه های خود موسوم به سرویس مخفی به سبب پاک کردن پیام های مربوط به حمله به ساختمان کنگره در ششم ژانویه تحقیق کند.

به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، مقرر است این مساله مورد پیگرد قضائی قرار بگیرد و بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا تحقیقات جنایی را در مورد حذف پیامک های مربوط به روزهای منتهی به حمله به کنگره آمریکا آغاز نموده است. برمبنای رونوشتی از نامه ای که گلدیس آیالا، معاون بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا به سرویس مخفی ارسال کرده، به این سازمان فرمان داده شده تا تحقیقات داخلی خودرا متوقف نماید.
سرویس مخفی در اطلاعیه ای، دریافت نامه آیالا را تأیید کرد. این سازمان وعده “بازبینی کامل قانونی” را داده تا اطمینان حاصل شود که “کاملاً با همه سازمان های نظارتی همکاری می کند”.
اخبار مربوط به پیامک های حذف شده هفته گذشته و زمانی منتشر گردید که دفتر بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام نمود پیامک های سرویس مخفی در ایام ۵ و ۶ ژانویه در قالب قسمتی از “برنامه جایگزینی دستگاه ها” حذف گردیده است. قرار بود مأموران این سازمان پیش از جایگزینی دستگاهها از پیامک های خود نسخه پشتیبان تهیه کنند، اما معین نیست که این اتفاق افتاده یا خیر.
در حالی که سرویس مخفی به کمیته رسیدگی کننده به رویدادهای ۶ ژانویه در مجلس نمایندگان گفته که “در حال حاضر” از هرگونه پیامک گم شده ناآگاه است، اما اذعان کرد که همچنان در کوشش برای بازیابی پیامک ها است.

منبع: