وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه دولت پاسخ داد چه محتواهایی در اینترنت محدود شده است ؟

وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه دولت پاسخ داد چه محتواهایی در اینترنت محدود شده است ؟

به گزارش سئو مئو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: صرفاً دسترسی به محتویات غیراخلاقی و خشونت شدید محدود شده است و محدودیتی در هیچ موتور جستجوی دیگری اعمال نشده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، عیسی زارع پور در حاشیه جلسه هیات دولت درباره خبر قفل کودک در یک موتور جستجوی بین المللی اظهار داشت: یکی از نگرانی های جدی خانواده های ایرانی محدودیت در دسترسی به برخی محتویات است که در جمهوری اسلامی هم ممنوع هستند. ما با کمک اپراتورهای ارتباطی امکانی را فراهم کردیم که صرفاً دسترسی به محتویات مستهجن، غیراخلاقی با خشونت بسیار شدید توسط پلت فرم های جستجو از راه اپراتورهای مخابراتی محدود شود. نه بحث قفل کودک است، نه محدودیت دیگری در موتورهای جستجو بوجود آمده است.

منبع: