با ورود شركت های مخابراتی خارجی؛ قانون جدید انگلیس ساختمان های امنیتی را در معرض خطر قرار می دهد

با ورود شركت های مخابراتی خارجی؛ قانون جدید انگلیس ساختمان های امنیتی را در معرض خطر قرار می دهد

روسای پلیس انگلیس هشدار داده اند قانون جدید که اجازه ورود به شرکت های ارتباطاتی خارجی به ساختمان ها را می دهد تعدادی از حساس ترین ساختمان های کشور را در معرض ریسک های بزرگ امنیتی قرار می دهد.
به گزارش سئو مئو به نقل از تلگراف، روسای پلیس انگلیس هشدار داده اند یک قانون جدید تعدادی از حساس ترین ساختمان های این کشور را در معرض ریسک های بزرگ امنیتی قرار می دهد برای اینکه به شرکت های ارتباطاتی خارجی اجازه ورود به ساختمان های مذکور را می دهد. پلیس متروپولیتن به وزرای دولت انگلیس اعلام نموده لایحه ارائه شده توسط نادین دوریس (وزیر فرهنگ) بطور قانونی به شرکت های ارتباطاتی اجازه می دهد به ساختمان هایی مانند «نیواسکاتلندیارد» دسترسی داشته باشند. حالا بیم آن وجود دارد که چنین تغییراتی ساختمان های سازمان های اطلاعاتی MI۵ و MI۶ را در معرض چنین خطری قرار دهد. روسای پلیس مکررا درباره این قانون ابراز نگرانی کرده اند. آنها معتقد هستند چنین قانونی به شرکتها اجازه می دهد تا برای نصب تجهیزات مخابراتی در محل، وارد ساختمان هایی مانند مقر پلیس لندن شوند. بگفته منابع آگاه با تصویب این لایحه شرکت های مخابراتی مختلف همچون موسسات متعلق به دولت های متخاصم (مانند چین) نیز می توانند وارد ساختمان های حساس شوند. هم اکنون دولت انگلیس مشغول حذف تجهیزات اینترنت ۵G شرکت های چینی از زیرساخت ارتباطات خود است برای اینکه نگرانی هایی درباره سواستفاده از این تجهیزات برای خرابکاری یا ایجاد اختلال در شبکه زیرساخت کشور وجود دارد. در این میان وزرای کابینه دولت بدون توجه به نگرانی های ذکر شده، اهتمام در تصویب لایحه «امنیت محصول و زیرساخت ارتباطات» داشته اند. این لایحه در ماه می در مجلس عوام تصویب گردید و مقرر است به زودی به قانون تبدیل گردد.