حاكمیت سایبری در خارج از كشور -۲۶۱ جرم دخالت خارجی به لایحه ایمنی آنلاین انگلیس افزوده شد

حاكمیت سایبری در خارج از كشور -۲۶۱ جرم دخالت خارجی به لایحه ایمنی آنلاین انگلیس افزوده شد

طبق اصلاحیه جدید لایحه ایمنی آنلاین انگلیس، پلت فرم های اجتماعی باید به دنبال راه هایی برای جستجو و حذف اخبار جعلی عوامل دولت های خارجی باشند که هدفشان لطمه رساندن به این کشور است.
به گزارش سئو مئو به نقل از پرس اسوسیشن، طبق اصلاحیه جدید لایحه «ایمنی آنلاین» انگلیس، پلت فرم های اجتماعی باید بطور فعال به دنبال راه هایی برای جستجو و حذف اخبار جعلی عوامل دولت های خارجی باشند که هدفشان لطمه رساندن به انگلیس است. مقرر است دولت این کشور اصلاحیه مذکور را بررسی کند که طبق آن دخالت کشورهای خارجی یک جرم خطرناک شمرده می شود. در حقیقت این اقدام واکنشی به کارهای روسیه بعد از حمله به اوکراین است. بر طبق اصلاحیه مذکور رسانه های اجتماعی و پلت فرم های دیگر قانونا وظیفه دارند اخبار جعلی که در پشتیبانی از دولت های خارجی منتشر می شوند یا محتوایی که با اخبار جعلی دولت های خارجی مرتبط می باشد را حذف نمایند. این روند شامل حذف حساب های کاربری می شود که توسط فرد یا گروه هایی می شود که از طرف یک کشور خارجی اداره می گردند و برای تأثیرگذاری یا ایجاد اختلال در فرایندهای قانونی و دموکراتیک انجام می شود. اصلاحیه مذکور همین طور پلت فرم های اینترنتی را ملزم می کند با گسترش داده های هک شده نیز مقابله کنند. نادین دوریس وزیر فرهنگ انگلیس در این زمینه اظهار داشت: حمله روسیه به اوکراین به ما نشان داده روسیه قادر به انجام چه کارهایی است. این کشور در آینده از رسانه های اجتماعی برای اخبار جعلی و دروغ درباره اعمالش استفاده می نماید. بگفته دولت اصلاحیه مذکور بدان معنا است که شرکت های فناوری باید بطور مرتب ریسک محتوای غیرقانونی را ارزیابی و همزمان سیستم ها و فرایندهایی برای کاهش گسترش چنین محتوایی ایجاد کنند. در کنار این موارد باید اشاره نمود اصلاحیه مذکور لایحه امنیت ملی را با لایحه ایمنی آنلاین مرتبط می کند و علاوه بر آن جرم جدید دخالت خارجی را به وجود می آورد که به لیست جرایم اولویت دار لایحه ایمنی آنلاین افزوده می شود.