در اجلاس كوپوس سازمان ملل؛ بیانیه ایران درباره روش های استفاده صلح آمیز از فضا قرائت شد

در اجلاس كوپوس سازمان ملل؛ بیانیه ایران درباره روش های استفاده صلح آمیز از فضا قرائت شد

ایران در شصت و پنجمین اجلاس کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل بیانیه خودرا در حوزه اقلیم فضا و روش های استفاده صلح آمیز از فضا قرائت کرد.
به گزارش سئو مئو به نقل از سازمان فضایی، ایران در شصت و پنجمین اجلاس کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل (کوپوس) بیانیه خودرا با موضوع دستورکارهای اقلیم فضا، فضا و آب، راه ها و روش های حفظ استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو با تاکید بر گزارش برنامه ها و اقدامات ملی صورت گرفته، قرائت کرد. شصت و پنجمین اجلاس کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل – کوپوس (COPUOS) – از ۱۱ خردادماه جاری بصورت مجازی و حضوری به میزبانی دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد (UNOOSA) در شهر وین کشور اتریش درحال برگزاری است. جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو این سازمان و مطابق هر ساله، برای تاکید بر مواضع اصولی خود و نیز حفظ منافع کشور در زمینه فناوری فضایی در این اجلاس حضور دارد. با اهمیت ترین دستورکارهای این اجلاس، توسعه پایدار کارهای فضایی، کاربردهای فناوری فضایی در تغییرات اقلیمی، فضا و آب و تصویب گزارش اخیر زیرکمیته های علمی- فنی و حقوقی است. در بیانیه اصلی جمهوری اسلامی ایران بر استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو، دسترسی آزاد به فضا و جلوگیری از شکل گیری مسابقه تسلیحاتی در فضا تاکید و به بهره برداری عادلانه از مدار ژئو، مخالفت با هرگونه تصمیم گیری خارج از چارچوب کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) درباب بهره برداری از منابع فضایی، اشاره شده است. هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، ذیل دستورکارهای اقلیم فضا، فضا و آب، راه ها و روش های حفظ استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو، مبادرت به قرائت بیانیه کرده است. در این اجلاس دو موضوع فنی با عناوین «سهم فناوری فضایی در توسعه پایدار ایران» و «مسابقه کن ست ایران» به ترتیب توسط سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه هوافضا ارائه خواهد شد. اعضای کوپوس را دولت ها می سازند که تعداد اعضای آن از سال ۱۹۵۹ بطور مداوم بالا رفته است و هم اکنون به ۱۰۰ دولت رسیده است. کوپوس یکی از بزرگترین کمیته های سازمان ملل متحد شمرده می شود و علاوه بر دولت ها، برخی از سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی و برخی مؤسسات و کانون های تفکر نیز بعنوان ناظر در کوپوس و زیرکمیته های آن حضور دارند. کوپوس دارای دو زیر کمیته به اسامی زیر کمیته علمی – فنی و زیر کمیته حقوقی است که جلسات زیر کمیته علمی و فنی، هر ساله به مدت دو هفته در ماه فوریه برگزار و مسائل در رابطه با جنبه های علمی و فنی کارهای فضایی به بحث گذاشته می شود. جلسات زیر کمیته حقوقی کوپوس نیز هر ساله به مدت دو هفته در ماه آوریل برگزار می گردد که مربوط به مسائل حقوقی در رابطه با کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو است.