توسط مركز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال؛ دوره های آموزشی تخصصی در حوزه شبکه ملی اطلاعات

توسط مركز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال؛ دوره های آموزشی تخصصی در حوزه شبکه ملی اطلاعات

به گزارش سئو مئو رئیس مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و ترویجی در حوزه تحول دیجیتال و شبکه ملی اطلاعات در این مرکز اطلاع داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر مجتبی مازوچی مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال را بعنوان بازوی آموزشی پروژه های پژوهشی پژوهشگاه ICT معرفی نمود و اظهار داشت: این مرکز با موافقت اصولی سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز وزارت متبوع از آغاز سال ۱۴۰۰ با ادغام دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوجود آمده است. وی اظهار داشت: این مرکز به منظور غنابخشی به آموزش های مهارتی در سطح وزارت ارتباطات و ساماندهی آموزش های همکاران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم عمل کردن بعنوان بازوی آموزشی پروژه های بخش های مختلف پژوهشگاه، بوجود آمده است. دکتر مازوچی اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی موردنیاز اعضای هیأت علمی و کارکنان پژوهشگاه، برگزاری دوره های آموزشی مورد تعهد پروژه های پژوهشگاه با استفاده از زیرساخت های مرکز آموزش، طراحی، برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و ترویجی در حوزه تحول دیجیتال و شبکه ملی اطلاعات، نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت، انجام ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران در سطح وزارت در تعامل با کانون ارزیابی وزارت و برگزاری دوره های آموزشی توسعه شایستگی های مدیران، آموزش مربیان و سربازان وظیفه در قالب تفاهمنامه وزارت با ستاد کل نیروهای مسلح همچون فعالیتهای این مرکز هستند. رئیس مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال افزود: انجام امور موردی ارجاعی در ارتباط با فارغ التحصیلان دانشکده سابق در زمینه صدور مدرک تحصیلی، ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی هم از دیگر فعالیتهای همکاران این مرکز است. وی با اشاره به اینکه سعی شده که حداکثر همکاری در این مرکز در جهت انجام تعهدات آموزشی پروژه های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرد، تصریح کرد: در ابتدای شکل گیری مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال در پژوهشگاه، اغلب درخواست های پروژه های پژوهشگاه در مورد صدور گواهینامه های دوره های آموزشی مورد تعهد پروژه ها توسط این مرکز بود. بعنوان نمونه میتوان به صدور گواهینامه های دوره های آموزشی پروژه های «پژوهش و بررسی جامع شبکه انتقال و عرضه راهکار»، «طرح توسعه peering مراکز تبادل ترافیک (IXP) کشور» و «پژوهش و بررسی مراکز داده شرکت ارتباطات زیرساخت و عرضه راهکار (شارع ۳)» اشاره نمود. مازوچی افزود: در بعضی از پروژه ها، حسب درخواست مجری و کارفرما، دوره های آموزشی پروژه به صورت آفلاین برای کارفرمای پروژه برگزار شده که همچون میتوان به دوره های آموزشی مفاهیم پایه قیمت گذاری، راهبردهای تعیین قیمت و نظام قیمت گذاری و نرخ گذاری خدمات زیرساخت که به صورت آفلاین برای شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شده است اشاره نمود. وی اظهار داشت: در گام بعدی، پروژه های پژوهشگاه درخواست برگزاری دوره های آموزشی مورد تعهد خویش را به صورت آنلاین از راه مرکز آموزش با استفاده از زیرساخت آموزشی این مرکز و در نهایت هم صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان در دوره ها داشتند. بعنوان نمونه میتوان برگزاری دوره های آشنایی با مفاهیم نوآوری و چارچوب مدیریت نوآوری سازمانی در ارتباط با پروژه تبیین الزامات، تدوین نقشه راه و الگوی حرکت به سمت سازمان دیجیتال و نوآور شرکت ارتباطات زیرساخت را نام برد. به نقل از ایشان، بعضی از پروژه های پژوهشگاه هم درخواست برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی از راه این مرکز به منظور نشر دانش کسب شده را داشتند. بعنوان نمونه میتوان به برگزاری دوره های آموزشی مصورسازی تحلیل داده ها و ابزارهای آن، تحلیل داده های محتوایی به منظور ذائقه سنجی هوشمند کاربران فضای سایبری، روش ها، فناوری ها و ابزارهای مطرح در جمع آوری، تجمیع، ذخیره و یکپارچه سازی داده ها، فرایند تحلیل هوشمند رفتار تجمعی کاربران فارسی زبان با مبحث کرونا در جهت ذائقه سنجی هوشمند کاربران شبکه های اجتماعی و پردازش تصویر به کمک شبکه های عصبی کانولوشنی اشاره نمود که توسط پروژه های طراحی و ایجاد بستر تحلیل ترافیک و ذائقه سنجی کاربران فضای مجازی و توسعه و بهبود سامانه ذکاوت از مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی به صورت آنلاین در این مرکز برگزار شده و مورد استقبال جمع کثیری از همکاران پژوهشگاه قرار گرفت. مازوچی اظهار داشت: روند تعامل و همکاری پروژه های پژوهشگاه با مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال کاملاً رو به رشد بوده و از حالت ابتدایی صدور گواهینامه ها به برگزاری دوره های آموزشی مورد تعهد پروژه ها و در نهایت هم طراحی دوره های آموزشی با عنایت به دانش کسب شده و ترویج دانش پروژه ها نیل پیدا کرده است. وی اظهار داشت: طبق تصمیم اتخاذ شده در جلسه کنترل پروژه های مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال مقرر شده که با عنایت به اهمیت انتشار دانش و تجربیات و درس آموخته های حاصل از انجام پروژه های پژوهشی، از این پس، برگزاری دوره های آموزشی یا عرضه کارگاه و سمینار بعنوان بخشی از خروجی های پروژه ها به همراه پیشبینی اعتبار موردنیاز با هماهنگی مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتال لحاظ شود.