عرضه پلتفرمی برای تهیه پرسشنامه و تحلیل هوشمند اطلاعات

عرضه پلتفرمی برای تهیه پرسشنامه و تحلیل هوشمند اطلاعات

به گزارش سئو مئو تعدادی از پژوهشگران یکی از شرکتهای دانش بنیان نرم افزاری برای تهیه و انتشار پرسشنامه ارائه کردند که از راه آن امکان تحلیل و گزارش گیری از اطلاعات به دست آمده برای کاربر فراهم گشته است.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، امیرعلی حسینخان قزل ایاق، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اعلان اینکه نرم افزار پرسشنامه آنلاین با عنوان “یوچک” برای بخش مارکتینگ، منابع انسانی و ارتباط با مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: پرسشنامه آنلاین یوچک، شامل کلیه امکانات و قابلیت های مورد نیاز برای اجرای نظرسنجی دیجیتال است که کسب و کارها و متخصصان حوزه های مختلف می توانند با تعریف پرسشنامه های آنلاین، داده ها و اطلاعات مورد نیاز خویش را از بخش های مختلف بازار گردآوری کنند.
وی افزود: با بهره گیری از پرسشنامه آنلاین یوچک، پژوهشگران و مدیران کسب و کارها در حوزه های مختلف می توانند پرسشنامه خویش را طراحی و با کمترین هزینه و بدون احتیاج به دانش فنی انواع سؤالات نظرسنجی آنلاین را شناخته و مبادرت به ساخت پرسشنامه های آنلاین کنند.
حسینخان، استفاده از تصاویر پس زمینه دلخواه و همینطور افزودن توضیحات ابتدایی و انتهایی نظرسنجی با یوچک امکان پذیر دانست و خاطرنشان کرد: سفارشی سازی فرم های نظرسنجی و پرسشنامه ها، طراحی سؤالات شرطی در پرسشنامه، سؤالات ماتریسی، اولویت بندی، ایموجی و احراز هویت پاسخ دهندگان از دیگر مزیت های این نرم افزار هستند.
به قول وی این نرم افزار بستری مناسب برای سازمان هایی است که به منظور نظرسنجی از کارکنان خود، به دنبال ابزاری برای جمع آوری اطلاعات و محرمانه ماندن مشخصات افراد پاسخ دهنده هستند. با بهره گیری از این پلت فرم میتوان به بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان خود، از زبان ارباب رجوع و مشتریان پرداخت.
به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان بررسی رضایت کارکنان از برنامه های مختلف منابع انسانی را از دیگر کار کردهای این نرم افزار عنوان نمود و خاطرنشان کرد: بر این اساس میتوان پرسشنامه موردنظر خویش را طراحی و آنرا در چارچوب لینک برای کارکنان ارسال و میزان رضایت کارکنان خویش را بررسی کرد، این توانایی ها به برنامه ریزی بهتر و بهبود عملکرد منابع انسانی کمک می نماید.