توسط مركز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا – اقیانوسیه؛ سه دوره طولانی مدت آموزشی در زمینه فناوری فضایی

توسط مركز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا – اقیانوسیه؛ سه دوره طولانی مدت آموزشی در زمینه فناوری فضایی

مرکز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا – اقیانوسیه زیر نظر سازمان ملل متحد 3 دوره بلندمدت آموزشی در زمینه فناوری فضایی برگزار می نماید.
به گزارش سئو مئو به نقل از سازمان فضایی ایران، این دوره های طولانی مدت آموزشی شامل سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، ارتباطات ماهواره ای و سامانه های ناوبری ماهواره ای جهانی است که توسط مرکز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا – اقیانوسیه (CSSTEAP) زیر نظر سازمان ملل متحد انجام می شود. دوره سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (RS&GIS) برگزاری در سال تحصیلی: ۲۰۲۲-۲۰۲۳ مدت: ۹ ماه (از اول اوت ۲۰۲۲ لغایت ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) محل برگزاری: دهرادون، هندوستان آخرین مهلت ارسال درخواست به سازمان فضایی ایران چهارم خرداد ۱۴۰۱ است. تاریخ اعلام نتیجه: ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ برابر با نهم تیرماه ۱۴۰۱ تاریخ برگزاری دوره: اول اوت ۲۰۲۲ برابر با دهم مردادماه ۱۴۰۱ تاریخ اختتام دوره: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دوره ارتباطات ماهواره ای (Satellite Communications) سال تحصیلی: ۲۰۲۲-۲۰۲۳ مدت: ۹ ماه از اول اوت ۲۰۲۲ لغایت ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ محل برگزاری: احمدآباد، هندوستان آخرین مهلت ارسال درخواست به سازمان فضایی ایران: چهارم خرداد ۱۴۰۱ تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان: ۳۱ ماه مه ۲۰۲۲ برابر با دهم خرداد ۱۴۰۱ تاریخ برگزاری دوره: اول اوت ۲۰۲۲ برابر با دهم مرداد ۱۴۰۱ تاریخ اختتام دوره: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ دوره سامانه های ناوبری ماهواره ای جهانی (Global Navigation Satellite Systems/GNSS) سال تحصیلی: ۲۰۲۲-۲۰۲۳ مدت: ۹ ماه از اول اوت ۲۰۲۲ لغایت ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ محل برگزاری: احمدآباد، هندوستان آخرین مهلت ارسال درخواست به سازمان فضایی ایران: چهارم خرداد ۱۴۰۱ تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان: ۳۱ ماه مه ۲۰۲۲ برابر با دهم خرداد ۱۴۰۱ تاریخ برگزاری دوره: اول اوت ۲۰۲۲ برابر با دهم مرداد ۱۴۰۱ تاریخ اختتام دوره: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان فضایی ایران مراجعه کنند.