در راستای ارزیابی و رتبه بندی؛ فرصت 20 روزه رگولاتوری به دفاتر پیشخوان برای بروزرسانی اطلاعات

در راستای ارزیابی و رتبه بندی؛ فرصت 20 روزه رگولاتوری به دفاتر پیشخوان برای بروزرسانی اطلاعات

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت ۲۰ روز زمان داد تا اطلاعات خویش را قبل از آغاز ارزیابی و رتبه بندی، به روز رسانی کنند.
به گزارش سئو مئو به نقل از رگولاتوری، شهرام حی شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری اظهار داشت: دفاتر پیشخوان خدمات دولت، ۲۰ روز فرصت دارند تا با رفتن به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سامانه ارزیابی و رتبه بندی دفاتر، اطلاعات خویش را بررسی و تکمیل کنند. وی ضمن اشاره به این که سامانه ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستایی در چند سال قبل به صورت برخط به راه افتاده است، اظهار داشت: با عنایت به این که تمامی تعاملات رگولاتوری با دفاتر پیشخوان از زمان ثبت خود اظهاری برای تعیین رتبه دفتر تا تاییدیه نهایی و اختصاص خدمات دستگاه ها بر مبنای رتبه دفاتر، به صورت الکترونیکی انجام می شود، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان باید با رفتن به این سامانه مطابق با دستورالعمل اجرایی تکمیل اطلاعات پایه دفاتر پیشخوان، اطلاعات خویش را بررسی نموده و در صورت وجود مغایرت، آنرا برطرف کنند. این مقام مسئول در رگولاتوری با تکیه بر این که ارزیابی و رتبه بندی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بر مبنای اطلاعات این سامانه انجام می شود، اضافه کرد: دارندگان پروانه دفاتر می توانند با رفتن به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس www.cra.ir در منوی خدمات الکترونیک، زیر منوی نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، یا آدرس الکترونیکی https: //geps.cra.ir به سامانه ارزیابی و رتبه بندی دفاتر پیشخوان خدمات و ICT روستایی دسترسی داشته باشند. دستورالعمل اجرایی تکمیل اطلاعات پایه دفاتر پیشخوان هم در همین آدرس قرار داده شده است.

منبع: