با حكم عیسی زارع پور؛ محمد خوانساری عضو شورای راهبردی راندمان وزارت ارتباطات شد

با حكم عیسی زارع پور؛ محمد خوانساری عضو شورای راهبردی راندمان وزارت ارتباطات شد

سئو مئو: وزیر ارتباطات با صدور حکمی، محمد خوانساری را به عضویت شورای راهبردی راندمان این وزارتخانه منصوب نمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از سازمان فناوری اطلاعات، با حکم عیسی زارع پور، محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات به عضویت شورای راهبردی راندمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب گردید. این حکم باتوجه به ماده (۵) برنامه ششم توسعه کشور و به سبب بند «الف» برنامه جامع راندمان کشور، در امتداد اجرای «نظامنامه متولیان راندمان دستگاه های اجرائی کشور» و بند ۱-۱-۷ «نظامنامه مدیریت راندمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، به امضا رسیده است. محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران است که با حفظ سمت بعنوان «عضو شورای راهبردی راندمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» نیز منصوب شده است. محمد خوانساری بتازگی و با حکمی از طرف ابراهیم رئیسی رییس جمهور، به عضویت حقیقی شورای اجرائی فناوری اطلاعات کشور نیز منصوب شده است. اواسط بهمن ماه ابراهیم رئیسی با استناد به بند ۱۸ ماده ۴ اساسنامه شورای اجرائی فناوری اطلاعات که به ترکیب اعضای این شورا اشاره دارد، «محمد خوانساری»، «مهدی اخوان بهابادی» و «محمد کاظمی فرد» را بعنوان اعضای حقیقی شورای اجرائی فناوری اطلاعات منصوب نمود.

منبع: