پژوهشگر دانشگاه شهیدبهشتی: مقابله با اخبار جعلی فضای مجازی در انتظار تصویب قوانین

پژوهشگر دانشگاه شهیدبهشتی: مقابله با اخبار جعلی فضای مجازی در انتظار تصویب قوانین

سئو مئو: پژوهشگر پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: قانون ایجاد پایگاه مقابله با اخبار جعلی در کشور که از وظایف وزارت ارشاد بوده، هنوز به تصویب نرسیده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، سید محمد مهدی فیروزآبادی در چهارمین روز از مجموعه نشست های هفته حکمرانی فضای مجازی که با محوریت «مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی» برگزار شد، عنوان کرد: مسئله توانمندی فنی از موضوعات بسیار مهم و تأثیرگذار در مقابله با اخبار نادرست است اما تا به امروز در مقابله با اخبار جعلی در داخل کشور پیشرفتی صورت نگرفته است. وی با اشاره به اینکه رویکرد ارتقای سواد رسانه و ارتقای آگاهی عمومی هنوز جای کار دارد، به بررسی گستره اخبار جعلی که امروز به معضل تبدیل گشته پرداخت و چهارچوب مفهومی برای دسته بندی اخبار جعلی و اقسام آنرا تعریف و در عین حال عواقب اخبار جعلی و تاثیر آنرا تشریح شد. محمدمهدی فیروزآبادی با طرح این پرسش که چرا اخبار جعلی در مقایسه با اخبار واقعی تأثیرگذاری بیشتری دارند، اظهار نمود: از آنجائیکه طراوت اطلاعاتی بسیار مهم بوده و انگیزه و عامل پیام تاثیر زیادی دارد، ازاین رو شاهد اثرگذاری بیشتر این اخبار هستیم. فیروزآبادی با تشریح اخبار نادرست یا اختلال اطلاعات و راه های مقابله ای با این اخبار خاطرنشان کرد: هم اکنون دو رویکرد برپایه فناوری و مبتنی بر ارتقا و دانش وجود دارد که در هر دو رویکرد، در سه سطح کاربران معمولی، سطح پلت فرم و سطح سیاست گذار اقداماتی در مقابله با اخبار جعلی رخ می دهد که یکی از این اقدامات، راستی آزمایی است. پژوهشگر پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی در تشریح تفاوت راستی آزمایی با دیبانگ (افشای اخبار جعلی) اظهار داشت: همواره این پرسش مطرح می شود که با عنایت به وضعیت انتشار پیام آیا راستی آزمایی همیشه راهکار خوبی بوده و لازم است چه برخوردی با آن صورت گیرد؟ با فرض این موارد، اقدامات کشورهای مختلف در سالیان اخیر در مقابله با اخبار نادرست و اختلالات اطلاعاتی و رویکردهایی همچون تصویب قانون تا لایحه، اعمال جریمه و زندان، قطعی اینترنت و ارتقای سواد بعنوان جرایم این اقدام مورد بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه الان مجموعه ای از این اقدامات از جانب کشورها انجام می شود، اظهار نمود: توانایی اعمال حاکمیت در حوزه فضای مجازی بسته به این که هر کشوری چه اقدامی در این حوزه انجام داده و از چه توانمندی فنی برخوردار بوده و چه سطح از سواد رسانه ای در کشور وجود دارد و در عین حال مردم آن از چه پلتفرمی استفاده می نمایند، متفاوت می باشد. فیروزآبادی با تکیه بر این که نقش سازمان های مردم نهاد در حوزه راستی آزمایی و لزوم رعایت ساختارهایی در این حوزه همچون موارد مهم در این حوزه می باشد، اضافه کرد: جعل عنوان راستی آزمایی و مسئله شفافیت در حوزه راستی آزمایی مالی و مشخص بودن روش های مالی، از دیگر موضوعات در بحث مقابله با اخبار جعلی است. به نقل از ایشان، تا به امروز برای مقابله با اخبار جعلی در کشور اقدامات اساسی شکل نگرفته و قانون ایجاد پایگاه برای مقابله با این مورد که از وظایف وزارت ارشاد بوده، هنوز به تصویب نرسیده است.