اختصاص منابعی برای ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار

اختصاص منابعی برای ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار

به گزارش سئو مئو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای منابعی برای ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار تخصیص دادند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، در جلسه علنی نوبت سوم مجلس بندهای (ز) و (ح) تبصره ۷ در بخش هزینه ای به شرح زیر تصویب شد:
ز- منابع حاصله بعد از واریز به خزانه داری کل کشور (موضوع بند (الف) تبصره(۱۸) این قانون) به وزارت خانه مربوط اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار و مسیر بزرگراه ها و جاده های اصلی شود.
در بخش درآمدی این بند تصویب شده بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولد سازی اموال و دارایی های غیر منقول و همینطور تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاههای تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
ح-به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با بیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خویش را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کاربر (اپراتورهای مخابراتی) قرار دهند.

منبع: