بدافزارها رکورد زدند

بدافزارها رکورد زدند

به گزارش سئو مئو گزارش خدمات عرضه شده توسط مرکز ماهر در بهمن ماه نشان می دهد بیشترین فراوانی رخدادهای کامپیوتری با نزدیک به 150 مورد آلودگی، در ارتباط با بدافزار و بات بوده که حاکی از افزایش قابل توجهی درمقایسه با ماه قبل بوده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، گزارشی از ۳۶۴ مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای کامپیوتر ای) در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در گراف های زیر قابل مشاهده می باشد. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش های دریافت کننده این خدمات و نحوه باخبر شدن مرکز از این رخدادهاست.
طبق این اطلاعات، بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط به آلودگی به بدافزار و بات، فیشینگ سایت های خارجی، شناسایی لطمه پذیری، فیشینگ سایت های داخلی، درخواست ارزیابی، درخواست مشاوره، گزارش های خبری، افشای اطلاعات، دیفیس سایت، منع سرویس داخلی و باج افزار بوده است. بیشترین فراوانی رخدادهای کامپیوتری با نزدیک به ۱۵۰ مورد آلودگی، درحالی مربوط به بدافزار و بات است که ماه گذشته، آمار بدافزارها به ۱۲۰ مورد رسیده بود.

معنای فیشینگ (معنی phishing ) یک اصطلاح برای تشریح دزدی از فرد یا گروهی از کاربران، با بهره گیری از فرستادن ایمیل یا ایجاد صفحات مسموم است. این ایمیل ها و صفحات، برای جمع آوری طلاعات شخصی کاربران مانند اطلاعات حساب بانکی، اطلاعات اکانت های ایمیل و دیگر اطلاعات کاربران ایجاد می شوند.
نحوه باخبر شدن مرکز ماهر از رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشان میدهد بیشترین آمار بوسیله مراجع بین المللی به این مرکز رسیده است.

بیشترین اطلاع رسانی بوسیله منابع داخلی به ترتیب از گزارش آپاها، سامانه هوشیار، سامانه دانا، کارشناسان مرکز ماهر، میانگین روزانه پویش سرور ویرا، گزارش مردمی، سامانه تله بدافزار، سامانه بینا، گزارش بخش خصوصی و گزارش نهادهای حاکمیتی رسیده است.

همین طور بخش های دریافت کننده خدمات از مرکز ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه های حاکمیتی، بانکها و موسسات مالی و مراجع بین المللی می شود که تعداد دریافت این خدمات در نمودار زیر آمده است. این در حالیست که ماه گذشته، بیشترین هشدارهای مرکز ماهی به دستگاه های حاکمیتی ارائه شده بود.

در نمودار بخش های حاکمیتی دریافت کننده خدمات از مرکز ماهر هم در ابتدا قوه قضائیه و به دنبال آن وزارت عتف، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و امور دارایی، ریاست جمهوری و به دنبال آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت گردشگری و میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و قوه مقننه قرار دارد.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، باتوجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در بیشتر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام شده است، مرکز ماهر بعنوان CERT ملی ایران در سال ۱۳۸۷ ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.
این مرکز در زمینه کارهای امداد و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی برمبنای درخواست سازمان ها است. همین طور در زمینه کارهای پیشگیرانه نیز این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعف های سامانه ها در سطح ملی و انتشار بسته های راهنما برای مقاوم سازی سامانه ها بپردازد.