اقرار اریکسون به پرداخت پول به داعش در عراق

اقرار اریکسون به پرداخت پول به داعش در عراق

سئو مئو: برژه اکهولم، مدیرعامل شرکت اریکسون به روزنامه داگنز اینداستری گفت اریکسون ممکنست پرداختهایی به گروه تروریستی داعش برای دسترسی به برخی از مسیرهای رفت و آمد در عراق انجام داده باشد.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، مدیرعامل شرکت اریکسون در مصاحبه با روزنامه اقتصادی داگن اینداستری اذعان کرد اریکسون هزینه های غیرمعمولی را مربوط به سال ۲۰۱۸ پیدا کرده اما این شرکت هنوز درنیافته است گیرنده نهایی این پول چه کسی بوده است.

اظهارات وی بعد از بیانیه این شرکت تولیدکننده تجهیزات مخابراتی صورت گرفت که در آن اعلام گردید این شرکت به سرمایه گذاری قابل توجه در تحقیقات پیرامون نگرانیهایی که درباب کارهای این شرکت در عراق وجود دارد، ادامه می دهد.

به گفته مفسرین هندلزبانکن، این پرداختهای مشکوک احیانا قسمتی از تحقیقات فساد وزارت دادگستری آمریکا را می سازند که در سال ۲۰۱۹ به نتیجه رسید. و در صورتیکه مفسرین انتظار ندارند این افشاگریها به تحقیقات بیشتر منتهی شود، احیانا به قیمت سهام اریکسون لطمه می زند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اکهولم به این روزنامه اظهار داشت: اریکسون منابع چشمگیری را صرف کرده تا به این مسئله به بهترین وجهی که می تواند، واقف شود. تامین مالی تروریسم کاملا غیرقابل قبول است و چیزی است که ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم.

منبع: