ممنوعیت ۵۴ اپلیکیشن چینی در هند

ممنوعیت ۵۴ اپلیکیشن چینی در هند

به گزارش سئو مئو هند ۵۴ اپلیکیشن چینی را ضمن اشاره به تهدید آنها برای امنیت ملی، ممنوع کرد.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، وزارت فناوری اطلاعات هند اپلیکیشن هایی شامل برنامه های متعلق به شرکتهای فناوری بزرگ چین مانند تنسنت، علی بابا و نت ایز را ممنوع کرد. این اپلیکیشن ها نسخه های مشابه ۲۶۷ برنامه ای هستند که در سال ۲۰۲۰ ممنوع شده بودند یا قابلیتهای مشابه آنها را دارند. این وزارت خانه اعلام نموده است این ۵۴ اپلیکیشن اجازه های مختلفی دریافت کرده و اطلاعات حساسی را جمع آوری می کنند.

این اقدام با ادامه پیدا کردن اختلافات طولانی مدت میان دو کشور هسته ای که با درگیری مرزی خونین در سال ۲۰۲۰ و کشته شدن سربازان هر دو طرف به اوج رسید، انجام گرفته است. درگیری مرزی سبب شد هند قوانین سخت گیرانه ای برای سرمایه گذاری های چینی وضع کند که شامل ممنوعیت اپلیکیشن های چینی بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، هند و چین ۳۴۸۸ کیلومتر مرز مشترک در سرتاسر منطقه هیمالیا دارند که از زمان درگیری نظامی سال ۲۰۲۰ هزاران نیرو، تانک و تجهیزات نظامی از جانب هر دو کشور در آن مستقر شده است. تنشها میان دو کشور بالا مانده است و فرمانده ارتش هند ماه گذشته اعلام نموده بود ریسک حمله نظامی چین وجود دارد.

منبع: