سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان مخابرات افتتاح شد

سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان مخابرات افتتاح شد

سامانه یکپارچه بازرسی و رسیدگی به شکایات مشتریان شرکت مخابرات ایران به بهره برداری رسید.
به گزارش سئو مئو به نقل از مخابرات منطقه تهران، سامانه یکپارچه بازرسی و رسیدگی به شکایات مشتریان شرکت مخابرات ایران با هدف تجمیع و یکپارچه سازی شکایات و بمنظور برنامه ریزی و تصمیم گیری های بهتر در آینده افتتاح شد. مشتریان می توانند با مراجعه به سایت BAZRESI.TCI.IR گزارش ها و شکایات خودرا در زمینه مخابرات ارسال و پیگیری کنند.