سیاهكلی در گزارش سئو مئو؛ جلسه کمیسیون طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی فردا تشکیل می شود

سیاهكلی در گزارش سئو مئو؛ جلسه کمیسیون طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی فردا تشکیل می شود

سخنگوی کمیسیون بررسی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، از برگزاری جلسه این کمیسیون در روز دوشنبه 18 بهمن ماه آگاهی داد.
لطف الله سیاهکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعویق به وجود آمده در برگزاری جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به سبب ابتلای شماری از نمایندگان به ویروس کرونا اتفاق افتاد، اظهار داشت: در جلسه ۵ بهمن ماه قرار شد که بررسی کلیات این طرح با نام جدید «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در جلسه آینده کمیسیون به رأی گذاشته شود اما به سبب ابتلای نمایندگان به کرونا، این جلسه هفته گذشته به تعویق افتاد و برگزار نشد. وی افزود: با بهبود حال تعدادی از نمایندگان عضو این کمیسیون، مقرر است جلسه کمیسیون مشترک فردا دوشنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۰: ۳۰ بامداد اجرا شود. سیاهکلی اشاره کرد: در این نشست با توجه به این که طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» توسط مرکز پژوهش های مجلس آماده شده و در اختیار کمیسیون مشترک قرار گرفته است، این کمیسیون وارد بررسی کلیات طرح می شود. وی ابراز امیدواری کرد که روال برگزاری جلسات مطابق معمول ادامه یابد و تا پیش از اختتام سال شاهد نتایج خوبی در این خصوص باشیم. به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» که نسخه نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» شمرده می شود ۵ بهمن ماه جاری از طرف مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون مشترک بررسی طرح، تقدیم شده است. این طرح نسخه تکمیل شده ای از ویرایش ۶ دی ماه ۱۴۰۰ طرح صیانت از حقوق کاربران شمرده می شود که در مرکز پژوهش های مجلس و با در نظر گرفتن نکات مدنظر وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما (ساترا) و سایر دستگاه های اجرائی و رفع مغایرت های موجود، نهایی شده و در قالب ۲۲ ماده در دستور تصویب قرار دارد. هفتم دی ماه ۱۴۰۰ نمایندگان عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»، بار دیگر به درخواست مرکز پژوهش های مجلس، این طرح را جهت بررسی کارشناسی بیشتر به این مرکز ارجاع دادند و قرار شد این مرکز ظرف ۲۰ روز کاری گزارش کارشناسی خودرا در این زمینه اعلام نماید. این گزارش کارشناسی اکنون با عنوان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» آماده تصویب کلیات در کمیسیون مشترک است.