همکاری گوگل، متا و توئیتر با اتحادیه اروپا بر ضد نفرت پراکنی

همکاری گوگل، متا و توئیتر با اتحادیه اروپا بر ضد نفرت پراکنی

به گزارش سئو مئو وزرای دادگستری عضو اتحادیه اروپا و مدیران ارشد گوگل و متا از همکاری برای شکل دادن به یک چارچوب حقوقی به منظور مقابله با نفرت پراکنی اینترنتی اطلاع داده اند.

به گزارش سئو مئو به نقل از رویترز، کشورهای اروپایی و آمریکا در سالهای اخیر تلاشهای خود به منظور ایجاد چارچوب های قانونی به منظور ملزم کردن غول های فناوری در آمریکا به مقابله با نفرت پراکنی را تشدید کرده اند.
اتحادیه اروپا قانون خدمات دیجیتال را به تصویب رسانده که به باعث آن شرکتهای فناوری برای مقابله با نشر محتوای غیرقانونی، داده های دروغ و نفرت پراکنی بر روی پلت فرم های خود باید تلاش بیشتری صورت دهند، در غیر این صورت حداکثر معادل شش درصد از گردش مالی سالیانه خود جریمه می شوند.
به گفته اریک دوپوند وزیر دادگستری فرانسه مقرر است قوانین جدید اتحادیه اروپا در مورد فعالیت شرکتهای فناوری بگونه ای تنظیم شوند تا آنها در این حوزه حرف آخر را نزنند. به قول وی اروپا نیازمند یک چارچوب روشن و دقیق است که باعث احترام به آزادی بیان شود.
در شرایطی که گوگل و متا از همراهی با این روند اطلاع داده اند، توئیتر نماینده ای به نشست بررسی این مورد در فرانسه نفرستاد که واکنش تند وزیر دادگستری این کشور را به دنبال داشت. وی در این مورد اظهار داشت: هنوز یک صندلی خالی وجود خواهد و در جلوی این صندلی عنوان توئیتر وجود دارد تا نشان دهد آنها اینجا نیستند و پشیمان شوند.
توئیتر در واکنش اعلام نمود که این شرکت به علت قوانین کووید -۱۹ خود در نشست مذکور شرکت نکرده، اما کاملاً متعهد به همکاری با مقامات اروپایی برای ایمن تر کردن اینترنت است.

منبع: