وزیر ارتباطات از سد شفارود بازدید کرد

وزیر ارتباطات از سد شفارود بازدید کرد

سئو مئو: از گیلان وزیر ارتباطات جهت بررسی روند ساخت سد شفارود در شهرستان رضوانشهر به محل ساخت این سد رفت.
دکتر عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر رییس جمهور و هیئت دولت به گیلان جهت بررسی روند ساخت سد شفارود به محل ساخت این سد رفت و با کارفرمای این طرح گفت وگو کرد و در جریان روند ساخت این سد قرار گرفت.
سد مخزنی شفارود در غرب گیلان منطقه پونل رضوانشهر بر روی رودخانه شفارود درحال ساخت است.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، ساخت این سد سال ۱۳۹۲ شروع شد و هم اکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت کار دارد و به سبب کمبود اعتبارات از اوایل امسال ساخت آن متوقف گردید.

منبع: