معاون وزیر ارتباطات مطرح كرد؛ جای خالی به اشتراک گذاری تجربیات مراکز آپا در کشور

معاون وزیر ارتباطات مطرح كرد؛ جای خالی به اشتراک گذاری تجربیات مراکز آپا در کشور

به گزارش سئو مئو معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: جای خالی به اشتراک گذاری تجربیات و آموخته های مراکز آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد کامپیوتر ای) در کشور احساس می شود و حل این فقدان، نیازمند نقشه راه است.
به گزارش سئو مئو به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نشست تخصصی رؤسای مراکز آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد کامپیوتر ای) دانشگاهی سراسر کشور، اجرا شد. در این رویداد نمایندگان مراکز آپا به بحث و رایزنی پیرامون چگونگی ارتقای کیفیت ارائه خدمات و طرح موانع و مشکلات پیش رو پرداختند. محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات در این مراسم با اعلان اینکه شروع فعالیت مراکز آپا در دانشگاه های سراسر کشور از سال ۱۳۸۶ تا حالا موجب رشد کشور در زمینه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات شده است، گفت: تنوع بخشی به خدمات ارجاعی توسط این مراکز در قالب نقش های پژوهشی، مشاوره ای، آموزشی، نظارتی و ارزیابی امنیتی باتوجه به میزان اهمیت موضوع، می تواند موجب هدایت راهبردی توان کشور در زمینه امنیت شود. رییس سازمان فناوری اطلاعات اضافه کرد: هم اکنون جای خالی به اشتراک گذاری تجربیات و آموخته های مراکز آپا و نیز ایجاد زنجیره منابع انسانی متخصص به خوبی احساس می شود و این حوزه نیازمند تهیه و ایجاد نقشه راهی است که با مشارکت تمام مراکز آپای استانی شکل بگیرد. وی از نمایندگان آپای استانی خواست تا ارتباط خود با ادارات کل استانی ارتباطات و فناوری اطلاعات را تقویت و بهینه کنند تا ضمن بازار سازی و هدایت ظرفیت های استانی در زمینه امنیت، بستری برای تمرکز ابزارهای محلی آپا برقرار شود. امیر محمدزاده لاجوردی نماینده ویژه وزیر ارتباطات در زمینه امنیت فاوا نیز در این جلسه، مراکز آپا را سرمایه هایی تلقی نمود که دارای هویت مستقل هستند. وی اظهار داشت: از نمایندگان مراکز آپا می خواهیم توان و ظرفیت خودرا بازیابی و بازسازی کنند و به ارتقای کیفیت خدمات خود بپردازند. لاجوردی از مراکز آپا خواست تا خودشان را وابسته به وزارت ارتباطات نبینند و بیشترین تمرکز خودرا بر ارائه خدمات معطوف کنند و ترجیحاً وارد حوزه تولید محصول نشوند.

منبع: