معاون مخابرات منطقه خوزستان خبرداد واگذاری فیبر دسترسی به مشتریان تجاری با شرایط ویژه

معاون مخابرات منطقه خوزستان خبرداد واگذاری فیبر دسترسی به مشتریان تجاری با شرایط ویژه

سئو مئو: خوزستان معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه خوزستان از واگذاری فیبر دسترسی به مشتریان تجاری با تخفیف و شرایط ویژه تا آخر سال جاری آگاهی داد.

حمیدرضا جلیلی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: با توسعه خدمات برخط در استان، دستگاهها، سازمان ها، ارگان ها و ادارات می توانند از خدمات تجاری باکیفیت بهره مند شوند و به همین دلیل تا آخر سال جاری فیبر دسترسی با تخفیف و شرایط ویژه به مشتریان تجاری واگذار می شود.

وی با اشاره به شرایط ویژه این طرح اضافه کرد: عدم دریافت هزینه های کارشناسی و طراحی، راه اندازی بخش اشتراکی جهت ۲ کر و ارائه تخفیف تا ۱۵ درصد برای این مشتریان در نظر گرفته شده است. همین طور در حوزه هزینه نظارت، امکان ارائه تخفیف در هزینه های نگهداری و پشتیبانی، فضا و برق باتوجه به نوع سرویس درخواست شده به مشتریان تجاری وجود دارد.

معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه خوزستان اظهار داشت: مشتریان تجاری شامل دستگاهها، سازمان ها، ادارات و… جهت راهنمایی و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن و مرکز پاسخگویی شبانه روزی ۲۰۱۰ یا شماره ۰۶۱۳۳۷۳۰۰۵۰ در ساعات اداری تماس بگیرند.

منبع: