تجمع برخی از کارکنان مخابرات مقابل مجلس

تجمع برخی از کارکنان مخابرات مقابل مجلس

سئو مئو: برخی از کارکنان شرکت مخابرات مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، برخی از کارکنان شرکت مخابرات با تجمع مقابل مجلس خواهان اجرای بخشنامه استخدامی سال ۹۸ شرکت مخابرات شدند.
کارکنان مخابرات روستایی هم در تجمع خود از تبعیض در بخشنامه استخدامی پرسنل مناطق مختلف انتقاد کردند.

منبع: