امیکرون کنفرانس امنیت سایبری را به تاخیر انداخت

امیکرون کنفرانس امنیت سایبری را به تاخیر انداخت

سئو مئو: کنفرانس RSA که یک رویداد امنیت سایبری مهمی بشمار می رود و هر ساله در سانفرانسیسکو برگزار می شود، در پی افزایش موارد مبتلاشدن به کووید 19 تا ژوئن به تعویق افتاد.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، برگزاری این کنفرانس در ابتدا برای فوریه برنامه ریزی شده بود.

لیندا گری مارتین، نایب رئیس کنفرانس RSA در اطلاعیه ای اعلام نمود که سازمان دهندگان در تماس نزدیک با شهر سانفرانسیسکو بوده اند و سفارش های سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل و پیش گیری از بیماریهای آمریکا را دنبال می کنند.

وی اظهار داشت: به سبب افزایش موارد مبتلاشدن به واریانت اُمیکرون در آمریکا و سراسر جهان، تیم ما علم و دستورالعملی که هم اکنون داریم را مورد بررسی قرار داد و تشخیص داد جابجایی تاریخ برگزاری کنفرانس به ژوئن، به نفع سلامت و ایمنی جامعه ما خواهد بود.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این کنفرانس بطور معمول مقامات دولتی ارشد و سران صنعت را از سراسر جهان جذب می کند. این رویداد در سال ۲۰۲۱ بصورت مجازی انجام شد.

منبع: