حاكمیت سایبری در خارج از كشور-۱۶۷ ۲۰ سال زندان برای ناشران محتوای دیجیتالی مسروقه در مالزی

حاكمیت سایبری در خارج از كشور-۱۶۷ ۲۰ سال زندان برای ناشران محتوای دیجیتالی مسروقه در مالزی

به گزارش سئو مئو مالزی اصلاحاتی به قانون کپی رایت خود افزوده است که در نتیجه آن افراد عرضه کننده سرویس ها و دستگاه هایی که محتوای مسروقه را پخش می کنند، با جریمه و ۲۰ سال زندان روبرو می شوند.
به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، از این پس پخش غیرقانونی محتوا در مالزی با هزینه های گزافی روبرو خواهد شد. بر اساس گزارشی که نشریه «تورنت فریک» منتشر نموده این کشور اصلاحاتی به قانون کپی رایت خود برای مجازات افرادی که محتوای سرقت شده را منتشر می کنند، افزوده است. افرادی که سرویسهای پخش محتوا و دستگاه هایی عرضه کنند که به صورت تبعیض آمیز به مالکان کپی رایت صدمه برساند، با جریمه ای ۲۳۷۷ دلاری یا بیشتر، تا سقف ۲۰ سال حبس یا هر دو محکوم می شوند. با اصلاح این قانون همینطور شرکت ها از همکاری در پخش محتوای سرقت شده یا حفظ آن نهی شده اند. مگر آنکه مدیران شرکتهای مذکور نشان دهند آنها از نقض قانون آگاه نبوده اند و تمام احتیاط ها برای متوقف کردن چنین اقداماتی را اتخاذ نموده اند. در غیر اینصورت مدیران شرکت ها گناهکار شناخته می شوند. قوانین کپی رایت در سرتاسر جهان به صورت کلی سرقت دیجیتال را هم دربر می گیرد اما بعضی از این قوانین برای مقابله با دانلود غیرقانونی و موارد دیگر طراحی شده اند. این امر برای مالزی چالش برانگیز شده بود و امکان استفاده از قانون کپی رایت در مقابل افرادی که دستگاههای مخصوص پخش محتوای مسروقه را می فروشند، وجود نداشت. اما تصمیم دادگاه عالی این کشور چنین مواردی را هم در بر گرفته است.

منبع: