4 اپراتور مخابراتی به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا غرامت می دهند

4 اپراتور مخابراتی به کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا غرامت می دهند

۴ شرکت مخابراتی در کل مبلغ ۶ میلیون دلار را برای تسویه تحقیقات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا درباره رویدادی در ۲۰۲۰ میلادی می پردازند که طی آن سرویس تماس اضطراری (۹۱۱) قطع شده بود.
به گزارش سئو مئو به نقل از رویترز، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا اعلام نمود ۴ تهیه کننده سرویس مخابراتی در مجموع ۶ میلیون دلار برای حل و فصل تحقیقات در ارتباط با رعایت قوانین قابلیت اعتماد ۹۱۱ این آژانس طی رویداد قطعی شبکه در سال ۲۰۲۰ پرداخت خواهند کرد. شرکتهای AT&T، لومن تکنولوژیز، اینترادو و ورایزون طرح هایی برای تضمین رعایت قوانین تماسهای اضطراری FCC اجرا خواهند کرد. شرکت لومن ۳.۸ میلیون دلار، اینترادو۱.۷۵ میلیون دلار، AT&T ۴۶۰ هزار دلار و ورایزون۲۷۴ هزار دلار برای تسویه این تحقیقات پرداخت می کنند. جسیکا روزن ورسل رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات در اینباره می گوید: تماس با شماره اورژانس (۹۱۱) اهمیت زیادی دارد. ازاین رو مهم می باشد که شرکتهای مخابراتی از قطعی این سرویس ها جلوگیری و علاوه بر آن در زمان قطعی نوتیفیکیشن های سریع و کافی برای مراکز تماس۹۱۱ فراهم نمایند. ماه گذشته شرکت تی موبایل آمریکا توافق کرد برای تسویه تحقیق درباره یک رویداد قطعی گسترده سرویس تماس با ۹۱۱ در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۹.۵ میلیون دلار غرامت بپردازد. این تسویه در ارتباط با تحقیق کمیسیون فدرال ارتباطات درباره بیشتر از ۱۲ ساعت قطعی سرویس تماس اضطراری در تی موبایل بود. این رویداد در ژوئن ۲۰۲۰ صورت گرفت و به ۲۳هزار تماس ناموفق با شماره اورژانس منجر شده بود.

منبع: