با هدف بررسی پیشنهادات وزارت ارتباطات؛ جلسه هم اندیشی طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی فردا

با هدف بررسی پیشنهادات وزارت ارتباطات؛ جلسه هم اندیشی طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی فردا

به گزارش سئو مئو اولین جلسه هم اندیشی طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در مورد تطبیق پیشنهادات وزارت ارتباطات، فردا در مرکز پژوهش های مجلس برگزار می گردد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، بعد از ارجاع طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به مرکز پژوهش های مجلس برای اعمال نقطه نظرات و پیشنهادات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی، جلسه هم اندیشی در اینباره، فردا سه شنبه برگزار می گردد. در این نشست که ساعت ۱۴ روز سه شنبه در مرکز پژوهش های مجلس برگزار می شود، با حضور نمایندگان دولت و مرکز ملی فضای مجازی و نخبگان و صاحبنظران این حوزه و هم کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، پیشنهادات در رابطه با طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی به بررسی و اظهار نظر گذاشته می شود. مقرر است مرکز پژوهش های مجلس ظرف ۱۰ روز با اعمال پیشنهادات و نظرات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، طرح جدید را به کمیسیون مشترک بررسی طرح، عرضه نماید.
رضا تقی پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی پیش از این به مهر اظهار داشته بود: مأموریت مرکز پژوهش های مجلس این است که مطابق با نظرات مکتوبی که از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دریافت شده است، طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را با این نظرات و پیشنهادات تطبیق داده و آنها را اعمال نماید.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در این مرحله هم از صاحبنظران نظرخواهی خواهد شد، اظهار داشت: ما بارها اعلام کردیم که درصورتیکه نظرات مکتوب از جانب کارشناسان، بخش خصوصی و نهادها به دبیرخانه کمیسیون طرح عرضه شود، حتما آنها را بررسی نموده و بعد از آن از صاحبنظران می خواهیم که در جلسه کمیسیون حضور یابند و در مورد نظراتشان توضیح دهند.
تقی پور اظهار داشت: در مورد پیشنهادات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی پس از برگزاری جلسات کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس، نتیجه را در چارچوب نسخه نهایی اعلام می نماییم.
وی اضافه کرد: پیشبینی مان این است که بررسی این پیشنهادات در بازه زمانی ۱۰ روز کاری به پایان برسد و بعد از آن جلسه بررسی طرح در کمیسیون مشترک پیگیری و ادامه خواهد یافت. به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، هفته گذشته وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، خواهان تغییر برخی مفاد این طرح در زمینه وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، جایگاه شورایعالی فضای مجازی و هم پشتیبانی از پلت فرم ها شدند.

منبع: