توسعه حوزه ارتباطات با ایجاد مراکز نوآوری پست در ۵ استان کشور

توسعه حوزه ارتباطات با ایجاد مراکز نوآوری پست در ۵ استان کشور

سئو مئو: پُست ایران پنج مرکز نوآوری در استانهای تهران، گلستان، خراسان رضوی، یزد و اصفهان راه اندازی نمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری حوزه پست با کمک ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری اداره پست منجر به شکل گیری ۵ مرکز نوآوری در استانهای کشور شد. هم اکنون مراکز نوآوری پست در استانهای تهران، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و گلستان به وجود آمده است.
پشتیبانی از توسعه شرکت های خلاق و نوآور اقتصاد دیجیتال در کشور، کمک به شکل گیری زیست بوم نوآوری در زمینه پست، توسعه خدمات نوین پستی و نوآوری بوسیله استارتاپ ها و تسریع در تحول دیجیتال پست همچون اهداف تاسیس این مراکز نوآوری است.

منبع: