توسعه فضاهای استارتاپی اقتصاد دیجیتال از طرف معاونت علمی

توسعه فضاهای استارتاپی اقتصاد دیجیتال از طرف معاونت علمی

سئو مئو: از طرف ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری طرح توسعه فضاهای استارتاپی و آزمایشگاه های این حوزه اجرایی می شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه هایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در دستور كار دارد كه همچون این اقدامات می توان به گسترش فضاهای استارتاپی و كمك به متنوع سازی این زیست بوم اشاره نمود.
این برنامه شامل پشتیبانی از توسعه و گسترش فضاهای استارتاپی خصوصاً شتاب دهنده ها و آزمایشگاه های زنده می شود. در این طرح مقرر است خدمات متنوعی برمبنای اولویت های مساله محور و فناورانه ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال اجرایی شود. این ستاد در تلاش است تا با اتصال بخش دولتی به زیست بوم فناوری، نوآوری و كار آفرینی این حركت را سرعت بخشد.

منبع: