پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد؛ آمایش مناطق روستایی برای توسعه شبكه ملی اطلاعات در دستور كار

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد؛ آمایش مناطق روستایی برای توسعه شبكه ملی اطلاعات در دستور كار

به گزارش سئو مئو طرح آمایش مناطق روستایی برای توسعه شبكه ملی اطلاعات در دستور كار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، اولین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۹ به صورت ویدیو كنفرانس برگزار و بررسی دو پروژه «آمایش مناطق روستایی جهت توسعه شبكه ملی اطلاعات» و «مدل تعرفه گذاری پویای شركت ارتباطات زیرساخت»، در دستور كار قرار گرفت. وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با اشاره به اهمیت جلسات شورای پژوهشی تصریح كرد: این جلسات باید به صورت مستمر برگزار گردد تا عقب ماندگی در اجرای فعالیت ها نداشته باشیم. مهدی فسنقری، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ICT هم در این نشست با تاكید بر جایگاه مهم شورای پژوهشی بعنوان یكی از اركان پژوهشگاه، ابراز امیدواری كرد كه با تدابیر ریاست پژوهشگاه، این شورا به صورت منظم و مستمر برگزار شده و برای پیگیری مؤثر مصوبات آن جلسات كنترل و راهبری پروژه پژوهشگاه هم به موازات و بزودی راه اندازی شود. در این نشست كه با حضور كلیه اعضای شورای پژوهشی تشكیل شد، ۲ پروژه پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در حوزه «آمایش مناطق روستایی و كمتر برخوردار در استان های مختلف كشور جهت توسعه شبكه ملی اطلاعات» و «مدل تعرفه گذاری پویا شركت ارتباطات زیرساخت» در دستور كار و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در مورد آنها اتخاذ شد. در این نشست، علاوه بر اعضای حقوقی شورا، اعضای هیات علمی دانشگاههای تربیت مدرس، دانشگاه تهران و دانشگاه شریف، عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات، رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حضور داشتند.