ابوالفضل روحانی جایگزین عباس آسوشه در مركز فضای مجازی شد

ابوالفضل روحانی جایگزین عباس آسوشه در مركز فضای مجازی شد

سئو مئو: با حكم دبیر شورای عالی فضای مجازی معاون راهبری فنی مركز ملی فضای مجازی تغییر یافت و ابوالفضل روحانی جایگزین عباس آسوشه شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، سید ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی و رئیس مركز ملی فضای مجازی در حكمی ابوالفضل روحانی را به سمت معاون راهبری فنی مركز ملی فضای مجازی منصوب نمود. روحانی قبل از این سابقه فعالیت در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون رئیس پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی، رئیس هیات مدیره انجمن افتا و عضو هیات علمی پژوهشی پژوهشگاه خواجه نصیر الدین طوسی را داشته است. در همین حال عباس آسوشه كه قبل از این در این سمت فعالیت می كرد، با حكم فیروزآبادی بعنوان مشاور فنی رئیس مركز ملی فضای مجازی منصوب گردید.

منبع: