ادعای دانشگاه كمبریج؛ تشخیص مبتلا شدن به كرونا با كمك صدا !

ادعای دانشگاه كمبریج؛ تشخیص مبتلا شدن به كرونا با كمك صدا !

به گزارش سئو مئو محققان اپلیكیشنی ساخته اند تا با جمع آوری صدای صحبت كردن و سرفه افراد مبتلا شدن به ویروس كرونا در مراحل اولیه بیماری را شناسایی كنند.
به گزارش سئو مئو به نقل از پرس اسوسیشن، محققان به دنبال راهی برای تشخیص ویروس كرونا از روی صدای سرفه فرد یا حتی صدای آنان هستند. در همین راستا اپلیكیشنی برای جمع آوری اصوات ضبط شده افراد ساخته اند. اپلیكیشن Covid۱۹ Sounds دانشگاه كمبریج از كاربران می خواهد تا صدای دم و بازدم، سرفه و صدای خود هنگام خواندن جمله «امیدوارم اطلاعات من به كنترل پاندمیك ویروس كمك كند» را ثبت كنند. جهت استفاده از اپلیكیشن ابتدا از كاربران پرسیده می شود طی ۱۴ روز قبل به ویروس كووید ۱۹ مبتلا شده اند یا خیر و اینكه آیا آنها در بیمارستان هستند یا خیر. البته محققان اشاره كرده اند الان هیچ راهی برای تایید اطلاعاتی كه كاربران ثبت می كنند وجود ندارد. علاوه بر این از كاربران درباره سن، جنسیت، وضعیت سلامت، علایم و سیگاری بودن یا نبودن آنها سوالاتی پرسیده می شود. اطلاعات مذكور در سرورهای دانشگاه جمع آوری می شود و از آن برای توسعه الگوریتم های ماشین یادگیری جهت شناسایی خودكار كووید ۱۹ استفاده می شود. سیسیلیا ماسكولو رهبر این تحقیق در دانشگاه كمبریج می گوید: فعالیت ها درباره قابلیت های تشخیص بیماری است. امیدواریم با گذر زمان و جمع آوری اطلاعات كافی بتوانیم با استفاده از صدای صحبت كردن یا سرفه فرد، مبتلا شدن به ویروس كرونا را در مراحل اولیه شناسایی نماییم.