مقابله یوتیوب با اخبار جعلی كرونا و اینترنت G۵

مقابله یوتیوب با اخبار جعلی كرونا و اینترنت G۵

سئو مئو: یوتیوب ویدئوهایی كه پاندمیك ویروس كرونا و اینترنت را به یكدیگر ربط می دهند از پلت فرم خود حذف می كند.

به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، هجوم نظریه های جعلی كه پاندمیك كووید ۱۹ را به اینترنتG ۵ ربط می دهد، به سوزاندن یك برج مخابراتی و تهدیدهایی مقابل مهندسان شده است.
در همین راستا یوتیوب تصمیم دارد با اخبار جعلی دراین زمینه روبرو شود. این شركت اعلام نموده هرگونه ویدئویی كه بدون سند و مدرك به ارتباط بین این دو اشاره كند، قوانین یوتیوب را زیر پا گذاشته و روش علمی غیر معتبر را برای جلوگیری از شیوع ویروس كرونا ترویج می دهد.
با این وجود یوتیوب هنوز نتوانسته تمام ویدئوهای حاوی نظریه های جعلی درباره اینترنت نسل پنجم را حذف كند.
در عوض این شركت اعلام نموده از روش های دیگری برای كنترل محتوای جعلی استفاده می نماید. بعنوان مثال یوتیوب سفارش به تماشای ویدئوها را كاهش داده و آنها را از نتایج جستجو حذف می كند یا اجازه نمی دهد از درآمدهای تبلیغاتی استفاده كنند.
این اقدام یوتیوب ازانتشار بیشتر اخبار جعلی جلوگیری می كند.

منبع: