اینترپل هشدار داد افزایش حملات سایبری با شیوع كرونا

اینترپل هشدار داد افزایش حملات سایبری با شیوع كرونا

به گزارش سئو مئو در بحبوحه شیوع كرونا، سازمان پلیس بین الملل به كشورهای عضو خود درباره افزایش حملات باج افزاری مجرمان سایبری به سازمان های كلیدی اخطار داده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از پرس اسوسیشن، سازمان پلیس بین الملل (اینترپل) اخطار داد مجرمان سایبری از بحران ویروس كرونا سوءاستفاده و تهدید كرده اند از بیمارستان ها باج دریافت می كنند. این سازمان یك پیام اخطار جهانی درباره حملات باج افزاری برای تمام سازمان های بهداشتی جهان ارسال كرده است. این حملات باج افزاری بیشتر اوقات به شكل سفارش های رسمی سازمان های دولتی طراحی می شوند و اجازه نمی دهند اپراتورها به سیستم های حیاتی فناوری دسترسی یابند. بخش «واكنش به تهدیدهای سایبری» اینترپل افزایش قابل توجهی از تعداد حملات باج افزاری ضد سازمان های كلیدی در سرتاسر جهان مشاهده كرده است. بنابراین اینترپل به تمام ۱۹۴ كشور عضو خود اخطار داده و الان مشغول همكاری با بخش امنیت سایبری است تا اطلاعاتی درباره حملات باج افزاری جمع آوری كند.