توسط انگلیسی ها انجام می شود توسعه اپلیكیشنی برای ردیابی كرونا ویروس

توسط انگلیسی ها انجام می شود توسعه اپلیكیشنی برای ردیابی كرونا ویروس

سئو مئو توسعه اپلیكیشنی برای ردیابی كرونا ویروس
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، این فناوری شامل یك اپلیكیشن و یك الگوریتم می شود كه می تواند مكان افراد مبتلا به بیماری “كووید-۱۹” را در لحظه نشان دهد.
” NHSX” نام واحدی در “سرویس سلامت همگانی” است كه سال پیش تاسیس شد و متمركز برای فناوری است.
این واحد درحال كار روی یك اپلیكیشن است تا شیوع “كرونا ویروس” در سراسر انگلیس را مورد ارزیابی قرار دهد.
امید است كه این اپلیكیشن با نشان دادن محل استقرار فرد مبتلا به كووید-۱۹، به ردیابی بهتر این بیماری كمك نماید.
هنوز معین نمی باشد كه چه كسانی از این اپلیكیشن استفاده می كنند.
در همین حال، شاخه اطلاعات سلامتی “NHS” هم در حال كار روی یك الگوریتم جداگانه است كه می تواند افرادی كه در معرض خطر مبتلاشدن به كرونا ویروس هستند را شناسایی كند.
این الگوریتم با سوابق پزشكی بیمار و اطلاعات مكان های مختلف سروكار دارد.
” NHS” اعلام نمود كه هنوز زود است راجع به جزئیات این برنامه ها اطلاعاتی را فاش كند. ولی مقامات دولتی بریتانیا از قبل خواهان ساخت اپلیكیشینی برای ردیابی كرونا ویروس شده اند.
این الگوریتم جدید می تواند نه فقط افراد مبتلا به كرونا ویروس را تشخیص دهد، بلكه اطلاعات مكانی آنها را هم تعیین كند.

منبع: