شیوع كرونا اولویت تامین ذخایر كالاهای آمازون را تغییر داد

شیوع كرونا اولویت تامین ذخایر كالاهای آمازون را تغییر داد

سئو مئو: با افزایش تقاضای خرید آنلاین در آمازون به دنبال انتشار ویروس كرونا، این پلت فرم از پذیرش كالاهای غیرضروری در انبارهایش خودداری می كند تا فضا برای كالاهای پرتقاضای پزشكی و مصرف وجود داشته باشد.
به گزارش سئو مئو به نقل از دیجیتال ترندز، در اوج شیوع ویروس كرونا در غرب، خرده فروشی آنلاین آمازون اعلام نموده از دریافت كالاهای غیر ضروری در انبارهای آمریكا و انگلیس خودداری می كند تا فضا برای كالاهای پرتقاضا وجود داشته باشد. محصولاتی كه ملزوم تلقی می شون عبارتند از خواروبار، محصولات كودك، بهداشتی و مراقبت شخصی، كالاهای علمی و صنعتی، كالاهای مربوط به حیوانات اهلی. تغییر گفته شده تا ۵ آوریل در انبارهای آمازون اجرایی می شود. آمازون به فروشندگان اعلام نموده ذخایر پزشكی و كالاهای مصرفی در حال اتمام است. از طرف دیگر یك سخنگوی آمازون به دیجیتال ترندز می گوید: ما شاهد افزایش خرید آنلاین بودیم. در نتیجه برخی محصولات مانند كالاهای مصرفی و پزشكی در حال اتمام هستند. باتوجه به این مساله ما كالاهایی كه به انبارهایمان وارد می شوند را اولویت بندی كرده ایم. بدین سان بهتر می توانیم محصولات را در اختیار مشتریان قرار دهیم. روز گذشته آمازون اعلام نمود ۱۰۰ هزار كارگر جدید در انبارهایش استخدام می كند تا سریع تر نیاز مشتریان را تامین كند.

منبع: