واحد مقابله با اخبار جعلی ویروس كرونا در انگلیس تشكیل شد

واحد مقابله با اخبار جعلی ویروس كرونا در انگلیس تشكیل شد

به گزارش سئو مئو دولت انگلیس واحدی جدید برای مقابله با گسترش اخبار جعلی و ادعاهای نادرست درباره ویروس كرونا تشكیل داده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از تلگراف، دولت انگلیس برای مقابله با ادعای اشتباه و نادرست درباره ویروس كرونا یك «واحد دروغ پراكنی» تشكیل داده است. این درحالی است كه دولت نگران آن است كه مردم این كشور در فضای آنلاین فریب داده شوند. وزرای دولت این كشور شب گذشته تشكیل گروهی از كارشناسان را تایید كردند كه وظیفه شان شناسایی اخبار جعلی درباره كووید۱۹ و برقراری ارتباط با رسانه ها و شبكه های اجتماعی برای تضمین حذف این مطالب است. «الیور داودن» وزیر فرهنگ انگلیس در اینباره گفت دفاع از كشور در مقابل اطلاعات جعلی و تداخل دیجیتال اولویت اصلی ما است. این واحد چند روز بعد از آن تشكیل شده كه مقامات آمریكایی درباره گسترش اخبار جعلی اخطار داده اند. از جانب دیگر شبكه های اجتماعی و رسانه ها گام هایی برای حذف اطلاعات جعلی برداشته اند.