انتشار كرونا در آمریكا كارمندان اپل را خانه نشین كرد

انتشار كرونا در آمریكا كارمندان اپل را خانه نشین كرد

به گزارش سئو مئو با انتشار ویروس كرونا در آمریكا، اپل به ۱۲ هزار كارمند شركت خود در اپل پارك سفارش كرده تا در خانه بمانند و دوركاری كنند.
به گزارش سئو مئو به نقل از دیلی میل، اپل به ۱۲ هزار كارمند خود در مقرهای این شركت در كوپرتینو پیشنهاد كرده تا از خانه به فعالیت خود ادامه دهند. این در شرایطی است كه از روز گذشته نگرانی ها درباره انتشار ویروس كرونا در آمریكا افزایش یافته و آمار قربانیان این ویروس در آمریكا به ۱۵ نفر رسیده است. این شركت در یادداشتی برای تمام كارمندانش در «اپل پارك» گوشزد كرده طبق راهنمای مقامات بهداشت عمومی اقداماتی انجام داده است. دفاتر اپل همچنان باز هستند اما به كارمندان سفارش شده تا از محل های كار خود دور بمانند. این در شرایطی است كه مایكروسافت و فیسبوك هم سیاست های جدیدی برای پیشگیری از گسترش ویروس كرونا اجرایی می كنند. در كل پیشبینی می شود حدود ۸۳ هزار كارمند به علت تعطیلی دفاتر این سه شركت از خانه به كار خود ادامه دهند.