كولیوند: باید زیرساخت های لازم برای مدیریت كارها از منزل فراهم گردد

كولیوند: باید زیرساخت های لازم برای مدیریت كارها از منزل فراهم گردد

به گزارش سئو مئو رئیس كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها با اشاره به اهمیت رعایت اصول بهداشتی در شرایط كنونی اشاره كرد: برقراری كسب كار الكترونیك، بانكداری الكترونیك و دولت الكترونیك امروز بیشتر از هر چیز دیگری ضرورتش حس می شود.
محمد جواد كولیوند در گفت و گو با ایسنا با اشاره به راهكارهای جلوگیری از گسترش ویروس كرونا و متضرر شدن تولیدكنندگان و فروشندگان، بیان كرد: متاسفانه ما در مقاطع مختلف پس از آن كه اتفاق هایی رخ می دهد تازه به فكر راهكارهایی می افتیم. حالا نیز دغدغه همه جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس كرونا است.
ایشان سپس اظهار نمود: حالا درباب مدارس و دانشگاه ها آموزش الكترونیكی در دستور قرار گرفته است. از طرف دیگر برقراری كسب كار الكترونیك، بانكداری الكترونیك و دولت الكترونیك امروز بیشتر از هر چیز دیگری ضرورتش حس می شود.
نماینده مردم كرج در مجلس اشاره كرد: با حركت به سمت انجام كارهای روزمره به صورت الكترونیك هزینه خانوار ها كم می شود و ترددهای غیر ضروری نیز كاهش پیدا می كند. حالا باتوجه به شرایط پیش آمده برگزاری جلسات، سمینارها و میتینگ ها باید به صورت غیر حضوری و توسط ویدیو پرژكتور یك لزوم است.
ایشان سپس اشاره كرد: رعایت اصول بهداشتی در شرایط كنونی بسیار حائز اهمیت می باشد. باید زیرساخت های لازم فراهم گردد تا افراد بتوانند كارهای خودرا از منزل مدیریت كنند. هر سه قوه باید به نوبه خود دولت الكترونیك را دنبال كنند اینگونه به كسب و كارها نیز خسارت وارد نمی گردد.

منبع: