انجام تمرینات فیزیوتراپی با فناوری واقعیت مجازی

انجام تمرینات فیزیوتراپی با فناوری واقعیت مجازی

به گزارش سئو مئو پژوهشگران انگلیسی به تازگی اظهار كرده اند فناوری واقعیت مجازی می تواند به بیماران كمك نماید تا عملیات فیزیوتراپی را در خانه به درستی انجام دهند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا و به نقل از فیز، پژوهشگران “دانشگاه واریك” انگلیس به تازگی اظهار كرده اند افراد می توانند با كمك فناوری واقعیت مجازی عملیات فیزیوتراپی را در خانه انجام دهند.
پژوهشگران اظهار كرده اند با تركیب فناوری واقعیت مجازی و ضبط حركت سه بعدی می توان تمرینات فیزیوتراپی را در خانه انجام داد.
تمرین های فیزیوتراپی كه هم اكنون برای برخی افراد تجویز می شود را بیماران می بایست به صورت منظم در خانه انجام دهند و تمریناتی كه باید انجام دهند را هم در كلینیك مخصوص به آنها آموزش می دهند؛ اما این مورد كه افراد بعد از آموزش در كلینیك می بایست تمرینات را در خانه انجام دهند كمی آنها را نگران می كند؛ چونكه فكر می كنند امكان دارد تمرینات خویش را به درستی و صحیح انجام ندهند.
فیزیوتراپی (Physiotherapy) یا فیزیك درمانی روشی از درمان بیماری ها و اختلالات عصبی-ماهیچه ای-اسكلتی با استفاده از تجهیزات مكانیكی، جریان های الكتریكی، مانورهای دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیكی دیگر است. در این روش ها از ورزش، نور، پرتوهای فرابنفش و فروسرخ، گرما و جریان برق استفاده می شود.
تركیب فناوری واقعیت مجازی با ضبط حركت سه بعدی به افراد اجازه می دهد تا حركات واقعی را به صورت دقیق روی یك آواتار كه در یك محیط مجازی قابل مشاهده می باشد، انجام دهند. محققان طی این مطالعه تحقیق كردند تا دریابند كه آیا افراد قادرند به صورت دقیق و هماهنگ با آواتار حركات خویش را در یك محیط مجازی انجام دهند یا خیر.
آنها از شركت كنندگان خواستند تا با یك آواتار كه از راه هدست واقعیت مجازی مشاهده می شود، قدم بردارند و در همین حین هنگامی كه شركت كنندگان آگاه نبودند، محققان به طرز ظریفی سرعت یكی از مراحل آواتار را كند یا تند كردند تا دریابند آیا شركت كنندگان قادر به تنظیم حركات خود با سرعت آواتار هستند یا خیر. بعد از بررسی ها آنها دریافتند افراد قادر به انجام این كار شدند و پژوهشگران دریافتند پزشكان می توانند توسط این روش بر تمرین های بیماران كه در خانه انجام می دهند، نظارت كنند.
یافته های این مطالعه در مجله” PLOS ONE “منتشر شد.