حالت رانندگی خودكار تسلا با یك تكه چسب هك شد

حالت رانندگی خودكار تسلا با یك تكه چسب هك شد

به گزارش سئو مئو محققان با فریب حالت رانندگی خودكار تسلا، توانستند دو دستگاه از خودرو های تولیدی این شركت را با سرعتی بیشتر از مقدار مجاز تعیین شده و با سرعت دلخواه خود به حركت درآورند.

به گزارش سئو مئو به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، گروهی از پژوهشگران مؤسسه امنیتی مك آفی حالت رانندگی خودكار یا اتوپایلوت مدلهای ایكس و اس اتومبیل های تسلا را فریب دادند و محدودیت سرعت تنظیم شده در جاده ها را نقض كردند.
خودروهای تسلا مجهز به دوربین های EyeQ۳ است كه با خواندن تابلوهای مشخص كننده محدودیت سرعت، اطلاعات لازم برای تنظیم سرعت را به خودرو منتقل می كنند. اما این دوربین ها نقاط ضعفی دارند كه می توان آنها را فریب داد.
دو محقق مك آفی برای فریب دوربین های مورد اشاره یك تكه نوار چسب برق را بر روی تابلویی كه محدودیت سرعت را ۳۵ مایل در ساعت نشان می داد نصب و كاری كردند تا عدد ۳ شبیه به ۸ به نظر برسد. با اینكه این دستكاری به راحتی توسط افراد عادی قابل درك است، اما دوربین های دو خودروی تسلا نتوانستند آنرا تشخیص دهند و بنابراین سرعت خودرو ها به شدت افزایش یافت.
در جریان این دستكاری تنها دندانه وسطی عدد ۳ به انگلیسی مقداری طولانی تر شد و از تبدیل كامل ۳ به ۸ خودداری شد. اما خودرو های تسلا باز هم فریب خوردند. با عنایت به استفاده ۴۰ میلیون خودروی تسلا از این سیستم رانندگی خودكار به نظر می آید شركت سازنده باید برای ارتقای دوربین های خود تلاش كند. تسلا هنوز در این حوزه واكنشی از خود نشان نداده است.