براری در واكنش به جوسازی آمریكا و فرانسه علیه برنامه های فضایی ایران: ملت ایران در توسعه علمی منتظر هیچ كسی نمی مانند

براری در واكنش به جوسازی آمریكا و فرانسه علیه برنامه های فضایی ایران: ملت ایران در توسعه علمی منتظر هیچ كسی نمی مانند

به گزارش سئو مئو رئیس سازمان فضایی ایران در واكنش به جوسازی آمریكا و فرانسه مقابل برنامه های فضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره كرد:  ملت ایران در توسعه علمی منتظر هیچ كسی نمی مانند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، دكتر مرتضی براری اظهار نمود: ‏به دستگاه های دیپلماسی آمریكا و فرانسه سفارش می كنم بجای اظهارنظرهای واهی و تكراری، داستان ماهواره مصباح كه سال هاست در یك كشور اروپایی منتظر پرتاب به فضاست را مطالعه و مرور كنند و به افكار عمومی توضیح دهند.

منبع: