اتحادیه اروپا یكسان سازی شارژرها را تصویب كرد

اتحادیه اروپا یكسان سازی شارژرها را تصویب كرد

سئو مئو: پارلمان اتحادیه اروپا رای به تصویب قانونی جدید داده تا استانداردی برای تولید شارژر دستگاه های الكترونیكی در این منطقه وضع شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، قانونگذاران پارلمان اتحادیه اروپا رأی به تصویب قانون جدیدی داده اند كه به سبب آن تولید كنندگان دستگاه های الكترونیكی باید استاندارد خاصی برای كابل های شارژ رعایت نمایند. پارلمان اروپا از كمیسیون اتحادیه اروپا (سازمان تهیه قوانین در این منطقه) درخواست نمود تا تضمین شود مصرف كنندگان مجبور نمی شوند با هر بار ارتقای موبایل های خود یك شارژر جدید بخرند. این كمیسیون مهلت كوتاهی برای تنظیم این قوانین دارد. این در حالیست كه قانونگذاران می خواهند این قوانین حداكثر تا ماه ژوئیه تنظیم شود. پارلمان اتحادیه اروپا همین طور به این كمیسیون دستور داده تا شارژرهای بی سیم و همین طور تأثیرگذاری آنها بركاهش زباله های الكترونیكی را نیز در نظر بگیرد. همین طور از كمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده تا راهی برای جمع آوری و بازیافت كابل ها و شارژرهای بیشتری بیابد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: حالا نیازی مبرم به اقدام قانونی اتحادیه اروپا وجود دارد تا از میزان زباله های الكترونیكی كاسته و به مشتریان آموخته شود گزینه هایی را انتخاب كنند كه از محیط زیست محافظت می كند. البته قانون گذاران بطور دقیق استانداردهای شارژر برای تولید كنندگان را اعلام نكرده اند. اما باتوجه به فراگیر شدن «یو اس بی-سی» این كمیسیون احتمالاً به سمت استاندارد نسبتاً جدید متمایل شود.

منبع: