بات نت ها ركورد زدند

بات نت ها ركورد زدند

به گزارش سئو مئو گزارش های منتشره از آلودگی های اینترنتی، حاكی از ركورد بات نت های ثبت شده از آغاز سالجاری است.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، بات نت (Botnet) شبكه ای از چندین كامپیوتر است كه مخفیانه و بدون اطلاع صاحبانشان، توسط یك بات مستر (Bot Master) برای انجام فعالیتهای مخرب و اغلب حملات DDoS یا ارسال ایمیل های هرزنامه تحت كنترل گرفته شده است. در دیماه سالجاری، در مجموع ۱۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۶۵۶ بات گزارش شده است. این تعداد در مقایسه با آذر ماه كه بالغ بر چهار میلیون بات گزارش شده، افزایش داشته و البته در دیماه بیشترین آمار بات نت ها از آغاز سالجاری به ثبت رسیده است.
مركز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای كامپیوتر ای) آمار آلودگی یك سال گذشته كشور را منتشر نموده است. در نمودارهای زیر تعداد بات نت ها و صدمه پذیری هایی كه در ماه های اخیر تا آخر مهر ماه سالجاری ثبت شده، قابل مشاهده می باشد. منحنی distinct تعداد IPهایی را نشان داده است كه برای آنها حداقل یك مورد گزارش آلودگی ثبت شده و منحنی total مجموع كل آلودگی های این IPها را نمایش می دهد.

همینطور صدمه پذیری (Vulnerability) به مفهوم ضعف در روش های امنیتی سیستم، كنترل های داخلی، یا پیاده سازی است، كه می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. در دی ماه، پنج میلیون و ۷۴۳ هزار و ۴۵۶ صدمه پذیری گزارش شده است. تعداد صدمه پذیری ها باآنكه در مقایسه با آذرماه كه بالغ بر دو میلیون بوده افزایش داشته، اما در مجموع در یك سال گذشته، تعداد صدمه پذیری ها روبه كاهش بوده است.