طول عمر حداكثر ۲ و نیم ساله ماهواره ظفر در مدار

طول عمر حداكثر ۲ و نیم ساله ماهواره ظفر در مدار

به گزارش سئو مئو رئیس مركز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاكید بر این كه فناوری های استفاده شده در ساخت ماهواره های ظفر ۱ و ۲ جزو فناوری های روز دنیا است، اظهار داشت: این ماهواره در مدار ۵۰۰ كیلومتر قرار گرفته است و بر مبنای پیشبینی ها عمر مداری آن بین یك و نیم تا دو و نیم سال پیشبینی می شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، دكتر حسین بلندی در حاشیه مراسم تحویل ماهواره های ظفر ۱ و ۲ در جمع خبرنگاران طراحی و ساخت این ماهواره را حاصل سه سال فعالیت دانشمندان مركز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران دانست و اضافه كرد: در سه سال قبل حدود ۴۰۰ هزار نفر ساعت بر روی طراحی و ساخت این ماهواره ها فعال بوده اند و تحویل این ماهواره ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی بوده است.
وی، ماهواره “ظفر ۱” را مجهز به دوربین ۲۵ متری و “ظفر ۲” را مجهز به دوربین رنگی ۱۶ متر دانست و اظهار نمود: هر دو ماهواره از محموله ذخیره و ارسال داده برخوردار می باشند، بگونه ای كه ۲۵۶ كاربر در جهان می توانند با این ماهواره ارتباط برقرار كنند و ارسال و دریافت پیام داشته باشند.
بلندی همینطور با بیان این كه این ماهواره در پوشش ایستگاه های زمینی مجهز به موبایل ماهواره ای است، تصریح كرد: این امر باعث می شود كه دو نفر می توانند با تلفن همراه با یكدیگر تماس داشته باشند.
رئیس مركز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: این ماهواره ها همینطور مجهز به محموله اندازه گیری تشعشات فضایی هستند كه این محموله جزو فناوری های روز دنیا به حساب می آید.
به گفته وی، در طراحی و ساخت این ماهواره ها حدود ۴ تجهیز از خارج از كشور تهیه و مابقی تجهیزات هم در داخل كشور طراحی و ساخته شده اند.
وی با بیان این كه در این پروژه دو مبحث هزینه محصول و مهندسی سیستم به صورت كامل عملیاتی شده است، افزود: علاوه بر آن كلیه تست های ماهواره كه طبق استاندارد باید صورت گیرد، در این دو ماهواره انجام شده است كه از آن جمله می توان به تست های EMC تشعشع و تست های محیطی اشاره نمود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان این كه امروز این دانشگاه در نوزدهمین سالگرد تاسیس خود قرار دارد، اظهار داشت: مسئولیت پرتاب این ماهواره با سازمان فضایی نیست، بلكه این سازمان بعد از تحویل ماهواره با انجام هماهنگی با مراجع ذی ربط مبادرت به پرتاب آن خواهد نمود.
مقایسه ماهواره های دانشگاه علم و صنعت
بلندی به بیان تفاوت های ماهواره های ساخته شده در این دانشگاه پرداخت و اظهار نمود: ماهواره “نوید” كه نخستین ماهواره طراحی شده در این دانشگاه بوده است، دارای عمر دو ماهه است و بعد از پرتاب به مدت ۵۳ روز عملكرد موفقی داشته است.
رئیس مركز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران ماهواره “مبین” یا “تدبیر” این دانشگاه را مجهز به دوربین ۱۰۰ متری با عمر مداری دو ماه توصیف كرد و اظهار داشت: ماهواره “ظفر” در مدار ۵۰۰ كیلومتری و مسیر دایروی طراحی شده است و عمر مداری آن یك سال و نیم پیشبینی شده است.
به گفته وی، بر مبنای طراحی این ماهواره انتظار می رود كه عمر مداری ظفر بین یك و نیم تا دو و نیم سال باشد.
وی با تاكید بر این كه این ماهواره فاقد موتور سوخت است، خاطرنشان كرد: موتور سوخت برای افزایش طول عمر مداری ماهواره ها به كار گرفته می شود و ما در این ماهواره موتور سوخت نداریم، بلكه عملگرها و سنسورها كار تعیین و كنترل وضعیت ماهواره را انجام خواهند داد.
نحوه ارسال و دریافت داده از جانب ظفر
رئیس مركز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان این كه ماهواره “نوید” مجهز به دوربین ۴۰۰ متری بوده است، اظهار داشت: ماهواره “ظفر ۱” مجهز به دوربین ۲۵ متری است و تعداد دفعات و حجم تصاویری كه می تواند جابجا كند غیر قابل تصور است و می توان گفت ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد نسبت به ماهواره های “نوید” و “تدبیر” ارتقای فناوری دارد.
تفاوت ماهواره های ظفر یك و دو
وی با تاكید بر این كه مأموریت هر دو ماهواره ظفر ۱ و ۲ یكی است، اظهار داشت: تفاوت این دو ماهواره در نوع دوربین های آنها است كه یكی از این دوربین ها بومی شده است.
به گفته بلندی، در ماهواره “ظفر ۱” دوربین با دقت ۲۵ متر و در “ظفر ۲” دوربین ۱۶ متری رنگی تعبیه شده است.