انتشار تصاویر ماهواره ای؛ پایش ماهواره ای وقوع سیلاب در استان هرمزگان انجام شد

انتشار تصاویر ماهواره ای؛ پایش ماهواره ای وقوع سیلاب در استان هرمزگان انجام شد

به گزارش سئو مئو سازمان فضایی ایران، تصاویر مربوط به پایش ماهواره ای از وقوع سیلاب كنونی در استان هرمزگان را منتشر نمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، تصاویر دریافتی از ماهواره های سنجش از دور در مورد وقوع سیلاب روزهای اخیر در استان هرمزگان و توابع بندر چارك و جزیره قشم توسط مركز ملی پایش ماهواره ای زمین سازمان فضایی ایران انتشار یافته است. پایش ماهواره ای وقوع سیلاب در بندر چارك استان هرمزگان توسط تصاویر ماهواره اكوا و سنجنده مادیس ثبت شده است كه قبل و پس از سیلاب در بند چارك و بستر سیلاب را نشان داده است. همانطور كه در تصویر مشاهده می شود، اطراف بندر را سیلاب فراگرفته است.
در همین حال تصویر زیر مربوط به داده های ماهواره ای قبل و پس از سیل و آبگرفتگی در جزیره قشم است كه قسمت هایی از این جزیره، آبگرفتگی ها به رنگ آبی مشخص شده است.
این تصاویر هم بر اساس پایش محدوده سیلابی جزیره قشم توسط ماهواره اكو و سنجنده مادیس با ۳ تركیب رنگ به ثبت رسیده است.